Hotel znovu otvorený.

Hotel prechádza priebežne exteriérovými a interiérovými úpravami. Prečítajte  si našu webovú stránku a zistíte aké zaujímavé aktivity na vás budú čakať. Už teraz sa tešíme  na našich budúcich návštevníkov.

Realizačný tím Hotela LOMNISTÁ 🙂