Školy v prírode

CENA a DOPRAVA

Každá naša ŠvP v uvedenej cene zahŕňa nielen ubytovanie v príslušnom zariadení, stravu

(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), celodenný pitný režim, rekreačný poplatok ale aj

možnosť 1 dospelého na 10 detí zadarmo a drobnú pozornosť pre všetky zúčastnené deti.

Ak máte problém s dopravou zariadime pre Vás autobusy, zabezpečíme kvalifikovaného

zdravotníka .

BONUS

na každých 10 žiakov 1 pedagóg zdarma, pre žiakov 1x vírivka, stolný tenis, biliard, disko

miestnosť s aparatúrou + ďalší bonus pri zakúpení balíčka PREMIUM

Balíček PREMIUM

Chcete aby sa Vaša škola v prírode stala zaujímavejšou a atraktívnejšou? Využite možnosť

zakúpenia balička PREMIUM, ktorý obsahuje jednotlivé bonusy pre deti a učiteľov. Balíček

Premium obsahuje zaujímavý fakultatívny výlet a odmenu 60 Eur (na 10 žiakov

/1zúčastnený pedagóg/1 odmena ), pričom súčasťou tohto balíčka je aj nový TABLET (pri

počte minimálne 40 detí), ktorý Vám poslúži pri vyučovacom procese po celý školský rok.

Cena balíčka PREMIUM je 15 Eur na žiaka.

ANIMÁCIA

Vieme, že ŠvP sú často náročné na vyplnenie programu, a preto by sme Vám radi ponúkli

pomoc v podobe našich šikovných animátorov, ktorí sa postarajú o Vaše deti od 14.00 hod

do 21.00 hod počas celého trvania pobytu. Príplatok za animáciu je 25 Eur na žiaka.

Tešíme sa na Vás!